Õppetöö

Põhikooli lõpueksamid


Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2022/2023. õppeaastal:

1. eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
4. valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
 (valikeksami osas langetab õpilane otsuse 1. veebruariks 2023. a)

 

 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2022/2023. õppeaastal:

1. eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
4. valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
 (valikeksami osas langetab õpilane otsuse 1. veebruariks 2023. a)