Õppetöö

Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd


Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2021/2022. õppeaastal:
1. eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
4. valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 14. juuni 2022. a;
(valikeksami osas langetab õpilane otsuse 1. veebruariks 2022. a)

Tasemetööd:
4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 28.- 29 september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.

 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2021/2022. õppeaastal:
1. eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
4. valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 14. juuni 2022. a;
(valikeksami osas langetab õpilane otsuse 1. veebruariks 2022. a)

Tasemetööd:
4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 28.- 29 september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.