Õppetöö

Põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd


Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal:
1. eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
4. valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 9. juuni 2021. a;

Tasemetööd:
4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1.  loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1. loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

 

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal:
1. eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
4. valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 9. juuni 2021. a;

Tasemetööd:
4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1.  loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1. loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.