Meie koolist

Arengukava


Uulu Põhikooli arengukava 2022 - 2025

 

Meie visioon: Uulu põhikool on õppimist ja õpetamist toetava koolikeskkonna ning iga õppija arengut toetava õppekorraldusega kool, kus suunatakse professionaalsete õpetajate toel õpilasi haridust, kaaslaseid ja iseennast väärtustama.

Meie missioon: Uulu Põhikool on kvaliteetset põhiharidust pakkuv, tervist ja heaolu väärtustav kogukonnakool.

Põhimõtted ja väärtused, mis on aluseks arengukava elluviimisel:
❖ Kvaliteetne ja kaasav haridus
- haridus on kättesaadav, õppimine on toetatud ja õpivõimalused vastavad õppijate võimetele ja vajadustele.
❖ Hooliv ja koostöine organisatsioonikultuur - toetab üldoskuste arengut ja kõigi osaliste heaolu, sh paremat füüsilist ja vaimset tervist, erimeelsuste ja kriiside konstruktiivset lahendamist.
❖ Tervise ja liikumise väärtustamine - kõik koolipere liikmed on teadlikud tervislikest eluviisidest ning tegutsevad teadlikult enda nii füüsilise kui vaimse tervise hoidmise nimel.
❖ Õpetaja ja õppija võimestamine - iga õpetaja ja õpilane teab, millised on tema tugevused ning kuidas läbi oma tugevuste õpetamis- ja õppimisprotsessi veel edukamaks muuta.

Uulu Põhikooli arengukava 2022 - 2025

 

Meie visioon: Uulu põhikool on õppimist ja õpetamist toetava koolikeskkonna ning iga õppija arengut toetava õppekorraldusega kool, kus suunatakse professionaalsete õpetajate toel õpilasi haridust, kaaslaseid ja iseennast väärtustama.

Meie missioon: Uulu Põhikool on kvaliteetset põhiharidust pakkuv, tervist ja heaolu väärtustav kogukonnakool.

Põhimõtted ja väärtused, mis on aluseks arengukava elluviimisel:
❖ Kvaliteetne ja kaasav haridus
- haridus on kättesaadav, õppimine on toetatud ja õpivõimalused vastavad õppijate võimetele ja vajadustele.
❖ Hooliv ja koostöine organisatsioonikultuur - toetab üldoskuste arengut ja kõigi osaliste heaolu, sh paremat füüsilist ja vaimset tervist, erimeelsuste ja kriiside konstruktiivset lahendamist.
❖ Tervise ja liikumise väärtustamine - kõik koolipere liikmed on teadlikud tervislikest eluviisidest ning tegutsevad teadlikult enda nii füüsilise kui vaimse tervise hoidmise nimel.
❖ Õpetaja ja õppija võimestamine - iga õpetaja ja õpilane teab, millised on tema tugevused ning kuidas läbi oma tugevuste õpetamis- ja õppimisprotsessi veel edukamaks muuta.