Meie koolist

Arengukava


Uulu Põhikooli arengukava 2019 - 2022

 

Meie visioon: Uulu Põhikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitusega keskkonda ning tervist väärtustav kogukonna kool.

Meie missioon: Uulu Põhikool on kvaliteetset põhiharidust pakkuv kogukonnakeskne kool.

Meie üldeesmärk: Arendada koolist kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitusega põhikool, mille lõpetajad saavad edukalt toime edasistes õpingutes ning elus. Põhiülesanne on astuda esimesed sammud, et kooli õpikeskkond saaks kaasaegsemaks ning läbi selle oleks õpilastel võimalus õppida kaasaegse õpikäsituse järgi. Luua tugevam side õppeprotsessi ning looduse ja tervise vahel ning muuta Uulu Põhikool kogukonnale veel olulisemaks. Olla eesti keele ja kultuuri järjepidevuse kandja, säilitada rahvuskombeid ning isamaalist kasvatust.

Uulu Põhikooli arengukava 2019 - 2022

 

Meie visioon: Uulu Põhikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitusega keskkonda ning tervist väärtustav kogukonna kool.

Meie missioon: Uulu Põhikool on kvaliteetset põhiharidust pakkuv kogukonnakeskne kool.

Meie üldeesmärk: Arendada koolist kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitusega põhikool, mille lõpetajad saavad edukalt toime edasistes õpingutes ning elus. Põhiülesanne on astuda esimesed sammud, et kooli õpikeskkond saaks kaasaegsemaks ning läbi selle oleks õpilastel võimalus õppida kaasaegse õpikäsituse järgi. Luua tugevam side õppeprotsessi ning looduse ja tervise vahel ning muuta Uulu Põhikool kogukonnale veel olulisemaks. Olla eesti keele ja kultuuri järjepidevuse kandja, säilitada rahvuskombeid ning isamaalist kasvatust.