Meie koolist

Põhiväärtused


Meie põhiväärtused: enesearendamine, koostöö, vastutustundlikkus, tervis, keskkonna väärtustamine

Enesearendamine – kogu koolipere väärtustab enesearendamist
Koostöö – väärtustame koostöövõimet ja -valmidust
Vastutustundlikkus – vastutame oma sõnade ja tegude eest ning täidame oma kohustusi
Tervis – väärtustame tervist, tõstame teadlikkust tervise teemadel ning toetame tervislike eluviiside omandamist
Keskkonna väärtustamine – väärtustame ja hoiame keskkonda

Meie põhiväärtused: enesearendamine, koostöö, vastutustundlikkus, tervis, keskkonna väärtustamine

Enesearendamine – kogu koolipere väärtustab enesearendamist
Koostöö – väärtustame koostöövõimet ja -valmidust
Vastutustundlikkus – vastutame oma sõnade ja tegude eest ning täidame oma kohustusi
Tervis – väärtustame tervist, tõstame teadlikkust tervise teemadel ning toetame tervislike eluviiside omandamist
Keskkonna väärtustamine – väärtustame ja hoiame keskkonda