Meie koolist

Õppenõukogu


2019/2020 õppeaastal toimuvad korralised õppenõukogu koosolekud: 

2019

Oktoober - 1. koosolek.  Õppenõukogu sekretäri valimine, õpetaja esindaja valimine hoolekogusse
Detsember - 2. koosolek. I trimestri kokkuvõte.

2020

Märts - 3. koosolek.  II trimestri kokkuvõte.
Juuni - 4. koosolek. III trimestri kokkuvõte. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle määramine.
Juuni - 5. koosolek. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine
 

 

 

2019/2020 õppeaastal toimuvad korralised õppenõukogu koosolekud: 

2019

Oktoober - 1. koosolek.  Õppenõukogu sekretäri valimine, õpetaja esindaja valimine hoolekogusse
Detsember - 2. koosolek. I trimestri kokkuvõte.

2020

Märts - 3. koosolek.  II trimestri kokkuvõte.
Juuni - 4. koosolek. III trimestri kokkuvõte. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle määramine.
Juuni - 5. koosolek. Põhikooli lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine