Koolielu

Huviringid



Uulu Põhikoolis tegutsevad huviringid õppeaastal 2020/2021:
/täiendamisel/

Huviring Toimumise aeg Koht Juhendaja
Mudilaskoor E 13.25, K 13.25 Muusikaklass Annely Kuningas
Lastekoor E 14.20 Muusikaklass Annely Kuningas
Pranglimine K 12.30 (II)        Arvutiklass Evelin Tamm      
Kergejõustik (TV10)

T 14.15 (I-IV); 15.10 (V-IX)
K 15.00 (IV-IX)
N 14.15 (I-IV); 15.10 (V-IX)

Uulu KSK / staadion Egert Miljan
Sportmängud E 13.25 (I-V) Uulu KSK Kaja Stimmer

Uulu Põhikoolis tegutsevad huviringid õppeaastal 2020/2021:
/täiendamisel/

Huviring Toimumise aeg Koht Juhendaja
Mudilaskoor E 13.25, K 13.25 Muusikaklass Annely Kuningas
Lastekoor E 14.20 Muusikaklass Annely Kuningas
Pranglimine K 12.30 (II)        Arvutiklass Evelin Tamm      
Kergejõustik (TV10)

T 14.15 (I-IV); 15.10 (V-IX)
K 15.00 (IV-IX)
N 14.15 (I-IV); 15.10 (V-IX)

Uulu KSK / staadion Egert Miljan
Sportmängud E 13.25 (I-V) Uulu KSK Kaja Stimmer