Vastuvõtt

Vastuvõtt 2.-9. klassi


Taotlusi 2.- 9. klassi õppima asumiseks võetakse vastu aastaringselt. Taotlus õppima asumiseks rahuldatakse üldjuhul vabade õppekohtade ning õpilasele sobiva õppevormi ja õppekava olemasolul.

Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata vastuvott@uulu.edu.ee. Paberkandjal dokumente saab esitada koolimaja kantseleis E-R 8.30 - 16.30. 


Õpilase 2.- 9. klassi õppima asumiseks esitab vanem oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku taotluse, millele lisab:

1) lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte;

2) lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

4) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud peale õppeperioodi lõppu;

5) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud õppeperioodi kestel;

 

Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse vastuvõtmisel põhimõtteid, et tagada ühe pere lastele võimalus õppida ühes koolis, õppimisvõimaluse olemasolu kodulähedasemas Häädemeeste valla haridusasutuses ning avalduste laekumise järjekorda.

 

Kooli vastuvõtu tingimused ja kord:

Uulu Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

 

Kooli sisseastumise taotlused:

Taotlus Uulu Põhikooli astumiseks pdf

Taotlus Uulu Põhikooli astumiseks doc

Taotlusi 2.- 9. klassi õppima asumiseks võetakse vastu aastaringselt. Taotlus õppima asumiseks rahuldatakse üldjuhul vabade õppekohtade ning õpilasele sobiva õppevormi ja õppekava olemasolul.

Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata vastuvott@uulu.edu.ee. Paberkandjal dokumente saab esitada koolimaja kantseleis E-R 8.30 - 16.30. 


Õpilase 2.- 9. klassi õppima asumiseks esitab vanem oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte ja kirjaliku taotluse, millele lisab:

1) lapse tervisekaardi või selle ametlikult kinnitatud väljavõtte;

2) lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

4) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud peale õppeperioodi lõppu;

5) ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud õppeperioodi kestel;

 

Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis arvestatakse vastuvõtmisel põhimõtteid, et tagada ühe pere lastele võimalus õppida ühes koolis, õppimisvõimaluse olemasolu kodulähedasemas Häädemeeste valla haridusasutuses ning avalduste laekumise järjekorda.

 

Kooli vastuvõtu tingimused ja kord:

Uulu Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

 

Kooli sisseastumise taotlused:

Taotlus Uulu Põhikooli astumiseks pdf

Taotlus Uulu Põhikooli astumiseks doc