Koolielu

Projektid


Uulu Põhikool osaleb Erasmus+ projektis "Let's think about our future working life", mille raames tutvuvad õpilased erinevate tööturu võimalustega. Projektis osalevad Eesti, Läti, Rumeenia ja Hispaania. 

Projekti eesmärkideks on:
1. Õppida tundma teiste riikide haridussüsteemi ning koolide õppekavasid
2. Võrrelda ja hinnata erinevaid koolisüsteeme
3. Arendada olemasolevaid õppekavasid
4. Siduda rohkem kohalikke ettevõtjaid kooliga
5. Tugevadad euroopalikkust ja vältida natsionalistlikku mõtlemist
6.  Parandada õpilaste ja õpetajate inglise keele oskust ja kompetentse

Partnerkoolid külastasid Eestit aprillis 2019 ning 2019/2020 õppeaastal toimuvad kohtumised teistes riikides. 

Projekti toimumist toetab Euroopa Liit.

Uulu Põhikool osaleb Erasmus+ projektis "Let's think about our future working life", mille raames tutvuvad õpilased erinevate tööturu võimalustega. Projektis osalevad Eesti, Läti, Rumeenia ja Hispaania. 

Projekti eesmärkideks on:
1. Õppida tundma teiste riikide haridussüsteemi ning koolide õppekavasid
2. Võrrelda ja hinnata erinevaid koolisüsteeme
3. Arendada olemasolevaid õppekavasid
4. Siduda rohkem kohalikke ettevõtjaid kooliga
5. Tugevadad euroopalikkust ja vältida natsionalistlikku mõtlemist
6.  Parandada õpilaste ja õpetajate inglise keele oskust ja kompetentse

Partnerkoolid külastasid Eestit aprillis 2019 ning 2019/2020 õppeaastal toimuvad kohtumised teistes riikides. 

Projekti toimumist toetab Euroopa Liit.