2017/2018 õppeaastal toimuvad korralised õppenõukogu koosolekud: 

2017

August - 1. koosolek. Päevakord: Kooli päevakava kinnitamine. 
September - 2. koosolek. Päevakord: Õppenõukogu sekretäri valimine.
November - 3. koosolek. Päevakord: Õpetaja esindaja valimine hoolekogusse, üldtööplaani kinnitamine.
Detsember - 4. koosolek. Päevakord: I trimestri kokkuvõte.

2018

Märts - 5. koosolek. Päevakord: II trimestri kokkuvõte.
Juuni - 6. koosolek. Päevakord: III trimestri kokkuvõte. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine ja täiendavale õppetööle määramine. 
Juuni - 7. koosolek. Päevakord: Põhikooli lõpetamine. Kiituskirjade väljaandmine. 
August - 8. koosolek. Päevakord: Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, 2018/2019 üldtööplaani kinnitamine.