Põhikooli lõpueksamid 2017/2018 õppeaastal:

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.

Tasemetööd 2017/2018 õppeaastal:

3. klass:

1) eesti keel(kirjalik) – 24. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018. a.

6. klass (elektroonilised tasemetööd):

1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018. a;
3)