1815.a anti kubermanguvalitsusest käsk igasse valda ehitada vähemalt üks koolimaja. 1834.a olnud Pärnu kihelkonnas 7 küla- ehk vallakooli, sealhulgas ka Uulus. Vallakool asus Paama talus, töötas 1864.aastani. Viimaseks koolmeistriks olnud Mihkel Tilk ja Juhan Oidermann.

1909 aastal põlevad Uulu - Silla kooli hooned maani maha ja Uulu kool jääb peavarjuta.

Kooliharidust on siinmail antud alates 1767.a, mil asutati esimene küla- ehk mõisakool. 1770. aasta Elisabeti koguduse protokolli järgi olevat koguduse piirkonnas olnud 3 kooli:

1. Elisabeti koguduse linnakool;

2. Uulu kool;

3. Surju kool.

1851.a. on Uulu ja Surju piirkonnas juba 3 kooli:

1. Uulu-Silla kool;

2. Surju kool;

3. Apostli-õigeusu kool end. Järsi talus.

1909 põlevad Uulu-Silla kooli hooned maani maha ja Uulu kool jääb peavarjuta. Järgmisel aastal pakub mõisnik Aleksander von Holstein vallale koolimajaks endise hobupostijaama hooneid. Pärast mõningast ümberehitust alustab Silla-Surju kool tööd. Surju ja Uulu lapsed koondatakse ühte kooli. Silla-Surju kool lõpetab tegevuse 1917.a. Alles jääb vaid Apostli-õigeusu kool.

1919. aastal avati mõisa puutöötoas Uulu algkooli 1. ja 2. klass. 3. ja 4. klassile leiti ajutised ruumid koertemajas, kuhu need jäid kooli ümberehitamiseni. Kool sai nimeks Uulu mõisa algkool. 1940. aastal muudeti kool kuueklassiliseks mittetäielikuks keskkooliks.

Praegune koolimaja pole sugugi eriti vana. Koolihoone valmis 1968. aastal.

Uulu Põhikool asub Pärnumaal, Pärnust 12 km kaugusel Uulu külas. Koolis õpib 2017/2018 õppeaastal 149 õpilast, töötab 19 õpetajat, 10 koolitöötajat. Koolil on kasutada 3 hoonet:

    1. 1969 aastal valminud ja 2005 aastal uuenduskuuri ja juurdeehituse saanud koolihoone;
    2. vana koolimaja, kus toimuvad poiste tööõpetuse tunnid;
    3. vallamajas asuv koolisöökla ja spordisaal.

Klassiruume on koolimajas 13. Koolil on oma raamatukogu ning korralik staadion 300 m ringrajaga, jalgpalli-, korvpalli- ja võrkpalliväljakuga ning kaugushüppe ja heitepaikadega.

2008 aastal anti koolile „Kauni kodu“ tiitel.