Hoolekogu liikmed:

Vallavalitsuse esindaja: Helve Reisenbuk

Õpetajate esindaja: Kaja Stimmer

Lapsevanemate esindajad:  Maarika Puusepp
                                               Herme Koit 
                                               Marika Luik

Kooli toetavate organisatsioonide esindaja: Aina Henning                                  

Kooli vilistlaste esindaja: Lenne Vaher

Õpilaste esindaja:
 

Tahkuranna valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord