Hoolekogu liikmed:

Vallavalitsuse esindaja: 

Õpetajate esindaja: Marikka Metsis

Lapsevanemate esindajad:  Maarika Puusepp
                                       Herme Koit 
                                       
 

Kooli toetavate organisatsioonide esindaja: Aina Henning                                  

Kooli vilistlaste esindaja: Lenne Vaher

Õpilaste esindaja:
 

Tahkuranna valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord