Traditsioonid Uulu Põhikoolis

 

  1. september AVAAKTUS

Kooli võetakse pidulikult vastu I klass. Algab õppetöö.

Tervisenädal (september)

Sel nädalal toimuvad erinevad tervislikke eluviise propageerivad üritused, näitused, õuesõppe päevad. Nädal hõlmab ka sportlikku üritust „REIPALT KOOLIPINKI“.

Muusikanädal (oktoober)

Muusikanädalal toimub traditsiooniliselt „Musamikker“ , „Play back“ . Viiakse läbi viktoriine, külla kutsutakse muusikuid.

Õpetajatepäev (oktoober)

Õpetajateks on IX klassi õpilased.

Keeltenädal (november)

Kutsutakse külla vene- ja inglise rahvusest inimesi, viiakse läbi viktoriine, selgitatakse välja paimad ainetundjad.

Novembris tähistame ka Isadepäeva, Mardipäeva ja Kadripäeva

Käsitöö- ja kunstinädal (detsember)

Õpitakse valmistama jõulukaunistusi. Kõik õpetajad organiseerivad käsitööõpitoa, kus õpetavad õpilastele seda mida ise hästi oskavad. Toimub näitus, küpsetatakse piparkooke.

Jõulupidu

Reaalainetenädal (jaanuar)

Selgitatakse välja parimad ainetundjad matemaatikas, füüsikas, keemias. Tehakse põnevaid katseid, viiakse läbi viktoriine, toimub peastarvutamise võistlus ja matemaatika olümpiaad.

Ajaloonädal (veebruar)

Toimuvad viktoriinid, selgitatakse välja parimad ainetundjad, külastatakse valda, toimub ajaloo konverents ja meie õpilased osalevad alati pärgade panekul K. Pätsi ausamba juures.

Talispordipäev

Emakeelenädal (märts)

Kohtumised kirjanikega, luulekonkurss, omaloomingu konkurss, kooli näiteringi etendus, emakeele olümpiaad ja etteütlused.

Naistepäev

Loodusnädal (aprill)

Matkad, ainealased olümpiaadid, viktoriinid

Jüriööjooks

Spordipäev (mai)

Tasemetööd

Tutipäev

Lõpueksamid (juuni)

Koolilõpupiknik

Lõpuaktus