Uulu Põhikooli koolipere

Uulu Põhikoolis õpib 2017/2018 õppeaastal 151 õpilast. Koolis on moodustatud õpilasesindus, kuhu kuuluvad õpilased 5. kuni 9. klassini. Uulu Põhikoolis töötab 18 õpetajat, 2 tugispetsialisti ning 10 töötajat.