Uulu Põhikool võtab alates 21.08.2018.a. tööle huvijuhi (ametikoha suurus 0.75).

Huvijuhi tegevuse eesmärk on huvitegevuse planeerimine, koordineerimine, korraldamine, laiendamine ja parendamine. Mitteformaalse õpikeskkonna loomine, mis toetab noorte isiklikku arengut, sotsialiseerumist ja kujunemist ühiskonnas hästi toimetulevateks liikmeteks.

Huvijuhi töö on huvialase tegevuse korraldamine koolis. Kooli ürituste planeerimine, ette valmistamine, läbiviimine, analüüsimine ja hindamine ning seire. Huviringide juhendajate leidmine ja ringijuhtide töö koordineerimine. Õpilasesinduse töö juhendamine. Õpilaste välissuhtluse organiseerimine ja koordineerimine (koolidevahelised üritused, õpilasvahetusega seotud projektid jms). Õpilaste soovil laste- ja noorteorganisatsioonide tegevuseks võimaluste loomine ja koordineerimine.

Nõudmised kandidaadile

- pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus

- juhtimiskompetentsid

- haridusvaldkonna tundmine

- soov töötada lastega

- eesti keele valdamine kõrgtasemel

- hea suhtlemis- ja koostööoskus

- digivahendite kasutamise oskus

Ettevõte pakub

- huvitavat ja vastutusrikast tööd

- arengu- ja koolitusvõimalusi

- kaasaegset töökeskkonda

- head meeskonda

Sooviavaldus, CV, haridust tõendavad dokumendid ja motivatsioonikiri palun saata 31. maiks 2018.a.
aadressile uulupk(ät)uulu.edu.ee 

Huvijuhi ametijuhend