Uulu Põhikooli 1. klassi astumise taotlusi saab esitada kooli sekretäri juures kuni 11. juunini 2018.a. (T;K;N 8.00-13.30)

Lapsevanemal palume esitada järgnevad dokumendid:
- taotlus 
- lapse kui ka lapsevanema isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
- koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus);
- väljavõte tervisekaardist (väljastab perearst).